The 700 Club Asia Full Episode: Kasama Natin ang Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: Kasama Natin ang Diyos

Minsan, hindi natin maiwasang magtanong kung bakit tayo dumaraan sa mga matitinding pagsubok. Pero ang magandang balita ay may kasama tayo upang tayo’y gabayan at bigyan ng lakas sa mga laban natin sa buhay. Kasama natin ang Diyos!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Kasama Natin ang Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.