The 700 Club Asia Full Episode: Kaagapay mo ang Diyos sa Buhay

The 700 Club Asia Full Episode: Kaagapay mo ang Diyos sa Buhay

Sa panahon na kailangan mo ng masasandalan, may Diyos ka na iyong makakaagapay. Hindi ka Niya pababayaan at handa ka Niyang tulungan sa laban mo sa buhay. Manampalataya ka lang sa Kaniya dahil alam ng Panginoon kung paano ka tutulungan sa iyong mga problema.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Kaagapay mo ang Diyos sa Buhay”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.