The 700 Club Asia Full Episode: Jesus Will Be Your Guide to a Good Life

The 700 Club Asia Full Episode: Jesus Will Be Your Guide to a Good Life

Nangangailangan ka ba ng tutulong sa ‘yong lakaran ang matuwid na landas? Nais mo bang maranasan ang maayos na buhay? Nariyan si Hesus upang tulungan ka. Siya ang iyong gabay patungo sa maayos at matuwid na buhay na nais Niya para sa iyo. Lumapit ka lamang sa Kaniya at gawing Diyos ng iyong buhay. Tutulungan ka Niya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Jesus Will Be Your Guide to a Good Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.