The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our True Savior

The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our True Savior

Nababalot ka man ngayon sa isang magulong sitwasyon, makakaasa ka na tutulungan ka ng Diyos upang malampasan ang bawat problema na iyong kinakaharap. Siya lamang ang tanging makakatulong sa iyo. Hindi ka Niya iiwan at pababayaan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Jesus is Our True Savior”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.