The 700 Club Asia Full Episode: It’s Not Too Late to Change

The 700 Club Asia Full Episode: It’s Not Too Late to Change

Nawawalan ka na ba ng pag-asang magbabago pa ang buhay mo? Sa kabila ng iyong mga pangamba, may magandang kinabukasan na nakalaan ang Panginoon para sa iyo. Handa ka na bang ipagkatiwala ang buhay mo sa Kaniya?

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: It’s Not Too Late to Change”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.