The 700 Club Asia Full Episode: Huwag Kang Susuko, Tapat Ang Ating Diyos

The 700 Club Asia Full Episode: Huwag Kang Susuko, Tapat Ang Ating Diyos

Pakiramdam mo ba ay bibigay ka na dahil sa sunod-sunod na problemang iyong kinakaharap? Nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. Hindi mo kailangang matakot o mangamba dahil kasama mo Siya. ‘Wag kang susuko, tapat ang ating Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Huwag Kang Susuko, Tapat Ang Ating Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.