The 700 Club Asia full Episode: Hindi Nagbabago ang Pag-Ibig ng Diyos

The 700 Club Asia full Episode: Hindi Nagbabago ang Pag-Ibig ng Diyos

Magbago man ang lahat sa ating paligid, ang pag-ibig ng Panginoon ay kailanma’y hindi magbabago. Tapat Siya mula noon at hanggang ngayon. Laging nakahanda ang Diyos na tulungan kang bumangon mula sa nakaraan. Mahal ka ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia full Episode: Hindi Nagbabago ang Pag-Ibig ng Diyos”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.