The 700 Club Asia Full Episode: God’s Promises Can Surely Be Trusted

The 700 Club Asia Full Episode: God’s Promises Can Surely Be Trusted

Huwag kang mag-alala para sa kinabukasan mo. Ang mga plano ng Diyos ay hindi tulad ng pangako ng tao na napapako. God has a great plan for your life, and He knows when to fulfill it. Believe and have faith for His promises can surely be trusted.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God’s Promises Can Surely Be Trusted”

Your email address will not be published.

There are no reviews yet.