The 700 Club Asia Full Episode: God’s Peace is Always Available for You 

The 700 Club Asia Full Episode: God’s Peace is Always Available for You 

Huwag kang mawalan ng pag-asa kung nakakaranas ka man ng matinding takot at pangamba dahil sa iyong mga problema. Nariyan ang Panginoon upang tulungan ka. Kaya Niyang pakalmahin ang anumang bagyo na daraan sa buhay mo. Hindi ka Niya iiwan o pababayaan. Magtiwala ka sa kapayapaang ipagkakaloob Niya sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God’s Peace is Always Available for You ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.