The 700 Club Asia Full Episode: God’s Help is Always Available for You

The 700 Club Asia Full Episode: God’s Help is Always Available for You

Naghahanap ka ba ng sasaklolo sa ‘yo sa gitna ng panganib? Know that God’s help is always available for you. Huwag kang mahihiyang lumapit at tumawag sa Kaniya. Hindi ka Niya bibiguin at lagi kang tutulungan sa lahat ng oras.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God’s Help is Always Available for You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.