The 700 Club Asia Full Episode: God’s Got Your Back

The 700 Club Asia Full Episode: God’s Got Your Back

Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. Kakampi mo ang Diyos at tutulungan ka Niyang malampasan ang bawat problema. Kaya’t huwag kang matakot!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God’s Got Your Back”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.