The 700 Club Asia Full Episode: God’s Goodness Endures Forever

The 700 Club Asia Full Episode: God’s Goodness Endures Forever

Dumaraan ka man ngayon sa matinding laban ng buhay, may Diyos na kayang iparanas sa ‘yo ang Kaniyang kabutihan. Nakikita Niya ang kinalalagyan mo kaya’t hindi mo kailangang mangangamba. Hindi nagmamaliw ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos para sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God’s Goodness Endures Forever”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.