The 700 Club Asia Full Episode: God Will Save You

The 700 Club Asia Full Episode: God Will Save You

Sa tuwing humaharap ka sa problema, tandaan mo na kaya kang iligtas at tulungan ng Diyos. Manampalataya ka lang sa Kaniya dahil hindi Niya pinababayaan ang mga taong sa Kaniya ay nagtitiwala. Ililigtas ka Niya!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Will Save You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.