The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Stand Again

The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Stand Again

Malaking bagay ang naidudulot ng galit sa puso. Mahirap at hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ngunit sa tulong ng Panginoon, nagiging posible ang pagpapatawad at pagbabago. Lumapit ka lang sa Kaniya dahil kaya Niyang pagalingin ang iyong puso.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Stand Again”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.