The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Overcome Trials

The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Overcome Trials

Ilapit mo sa Panginoon ang iyong mga pinagdaraanan at manampalataya kang kaya ka Niyang tulungan. Sa Kaniyang presensya ay may tagumpay, kaya huwag kang susuko sa laban!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Will Help You Overcome Trials”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.