The 700 Club Asia Full Episode: God Will Direct Your Steps in Life

The 700 Club Asia Full Episode: God Will Direct Your Steps in Life

Hindi pa huli ang lahat upang magbagong buhay. Laging may pag-asa sa Diyos. Lagi Siyang handang umalalay sa ‘yo anumang pagsubok ang pinagdaraanan mo. Kaya ka Niyang gabayan patungo sa mabuting landas. May plano Siya para sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Will Direct Your Steps in Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.