The 700 Club Asia Full Episode: God Sees Your Situation

The 700 Club Asia Full Episode: God Sees Your Situation

Nakikita ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon. Ramdam mo man na hindi fair ang buhay, alam ng Panginoon ang iyong pangangailangan at kaya ka Niyang tulungan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. God sees your situation.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Sees Your Situation”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.