The 700 Club Asia Full Episode: God Never Fails

The 700 Club Asia Full Episode: God Never Fails

Dumaan ka man sa matinding pagsubok, makakaasa ka na hindi magbabago ang mga plano ng Diyos para sa ‘yo. Tapat Siya sa Kaniyang mga pangako at hindi Niya binibigo ang sino mang nagtitiwala sa Kaniya. Kaya patuloy ka lang manampalataya, Kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Never Fails”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.