The 700 Club Asia Full Episode: God Knows What’s Best for Us

The 700 Club Asia Full Episode: God Knows What’s Best for Us

Kapatid, huwag kang mapagod na ipagkitawala kay Hesus ang iyong buhay. Hindi mo pa man nakikita ang resulta sa ngayon, makakaasa ka na may magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat Siya ay mabuti.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Knows What’s Best for Us”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.