The 700 Club Asia Full Episode: God is the Only Way Out of our Problems

The 700 Club Asia Full Episode: God is the Only Way Out of our Problems

Patong-patong na mga pagsubok at problema. Kawalan ng pag-asa. Kapatid, napagtagumpayan na ‘yan ng Panginoon. He is in the business of setting the captives free, kaya’t patuloy ka lang maniwala na kaya kang tulungan ng Diyos sa pinagdaraanan mo ngayon. Walang imposible sa Kaniya!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is the Only Way Out of our Problems”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.