The 700 Club Asia Full Episode: God is the Key to a Successful Marriage

The 700 Club Asia Full Episode: God is the Key to a Successful Marriage

Pilit bang sinusubok ng problema ang relasyon ninyong mag-asawa? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tutulungan kayo ng Diyos na maitaguyod ang inyong pamilya. Patuloy kayong magtiwala sa Kaniya dahil Siya ang susi sa matagumpay na pagsasama. Hindi Niya kayo pababayaan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is the Key to a Successful Marriage”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.