The 700 Club Asia Full Episode: God is the Key to a Good Life

The 700 Club Asia Full Episode: God is the Key to a Good Life

Isa ka ba sa mga nagnanais ng magandang simula ngayong bagong taon? Kapatid, kay Hesus, maaari mong maranasan ang maayos na buhay. Isama mo ang Panginoon sa iyong mga plano at hayaan Siyang gabayan ka patungo sa tamang landas. Kayang iparanas sa ‘yo ng Diyos ang magandang buhay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is the Key to a Good Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.