The 700 Club Asia Full Episode: God is our Source of Joy

The 700 Club Asia Full Episode: God is our Source of Joy

Puno ba ng lungkot at pangamba ang buhay mo? Palagi ka na lang bang nag-aalala at nawawalan ng pag-asa? Sa Diyos mo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Kaya Niyang iparanas sa ‘yo ang Ligaya na iyong hinahanap. Tanggapin mo lamang si Hesus sa iyong buhay.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is our Source of Joy”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.