The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Living Hope

The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Living Hope

Malapit ka na bang sumuko dahil sa problema na kinakaharap mo ngayon? Nawawalan ka na ba ng pag-asa na maaayos pa ang iyong sitwasyon? Kumapit ka lang sa Panginoon. Siya ang iyong pag-asa at tapat na katuwang sa mga pagsubok na kinakaharap mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil walang imposible sa Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Living Hope”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.