The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Help 

The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Help 

Si Hesus ang iyong saklolo sa gitna ng mga pagsubok na iyong kinakaharap. Lagi ka lamang tumawag sa Kaniya dahil handa Siyang tulungan ka sa bawat oras. Hindi ka bibiguin ng Panginoon sapagkat Siya ang ating matibay na sandigan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Our Help ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.