The 700 Club Asia Full Episode: God is LoveThe 700 Club Asia Full Episode:

The 700 Club Asia Full Episode: God is LoveThe 700 Club Asia Full Episode:

Puno ba ng galit ang puso mo ngayon? Hayaan mong iparanas sa ‘yo ng Diyos ang Kaniyang wagas na pagmamahal. Hindi Niya nais na mamuhay ka sa galit. Puwede mong ibigay sa Panginoon lahat ng bigat na dinadala mo sa iyong puso.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is LoveThe 700 Club Asia Full Episode:”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.