The 700 Club Asia Full Episode: God is Faithful to Provide All Our Needs

The 700 Club Asia Full Episode: God is Faithful to Provide All Our Needs

Isa ka ba sa mga namomroblema kung paano makakaahon sa araw-araw na pangangailangan? Lagi ka na lang bang kapos at lubog sa utang? Our God is a great provider. Alam Niya ang situwasyon at pangangailangan mo, kaya’t ‘wag kang matakot magkulang. Manampalataya ka sa Kaniya at huwag kang mawalan ng pag-asa.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is Faithful to Provide All Our Needs”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.