The 700 Club Asia Full Episode: God is a Great Restorer

The 700 Club Asia Full Episode: God is a Great Restorer

Alam mo ba na kaya kang palayain ng Panginoon mula sa iyong nakaraan? Oo, lumapit ka lamang sa Kaniya dahil Siya ang Diyos na kayang ayusin ano man ang nasira sa buhay mo. Isuko mo lamang ang iyong buhay kay Hesus. Hindi ka Niya bibiguin.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is a Great Restorer”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.