The 700 Club Asia Full Episode: God is a Faithful Rewarder

The 700 Club Asia Full Episode: God is a Faithful Rewarder

Huwag kang mapagod na gumawa ng mabuti sa ibang tao. Nakikita ng Diyos ang lahat ng iyong ginagawa at Siya ang magbabalik nito sa ‘yo. Remember, our God is a faithful rewarder!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God is a Faithful Rewarder”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.