The 700 Club Asia Full Episode: God Has the Power to Make All Things New

The 700 Club Asia Full Episode: God Has the Power to Make All Things New

Ano ang nais mong baguhin sa iyong buhay ngayon? Relasyon? Makalaya sa bisyo? Utang? Kung sa tingin mo ay wala nang paraan upang makapagsimula kang muli, alalahanin mo na walang imposible sa Panginoon. Kaya Niyang baguhin ano man ang nasira sa iyong buhay. Hindi ka bibiguin ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Has the Power to Make All Things New”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.