The 700 Club Asia Full Episode: God Has the Power to Change Your Life

The 700 Club Asia Full Episode: God Has the Power to Change Your Life

Sa tingin mo ba ay wala nang pag-asa ang buhay mo dahil sa iyong nakaraan? Nais mo bang magkaroon ng bagong buhay ngunit hindi mo alam kung paano ito sisimulan? Kapatid, nagsisimula ang pagbabago sa ating pagtanggap sa Panginoong Hesus. He will help you rise again despite your past, for He has the power to change your life.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Has the Power to Change Your Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.