The 700 Club Asia Full Episode: God Has Something Special for You

The 700 Club Asia Full Episode: God Has Something Special for You

Hindi man maayos ang sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, huwag kang mag-alala, may inihandang magandang plano ang Diyos para sa ‘yo. Kailangan mo lang kumapit at magtiwala sa Kaniya. Hindi ka pababayaan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Has Something Special for You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.