The 700 Club Asia Full Episode: God Has a Plan and Purpose for Your Life

The 700 Club Asia Full Episode: God Has a Plan and Purpose for Your Life

Tingin mo ba ay wala nang saysay ang buhay mo ngayon? Para bang nawawalan ka na ng pag-asa kung malalampasan mo pa ang bawat problema? Kapatid, kayang gawan ng Diyos ng paraan anuman ang iyong pinagdaraanan. Mayroon Siyang magandang layunin at plano para sa iyo. Magtiwala ka lamang kay Hesus at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ka Niya pababayaan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Has a Plan and Purpose for Your Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.