The 700 Club Asia Full Episode: God Gives Grace to the Humble

The 700 Club Asia Full Episode: God Gives Grace to the Humble

Mayroon ka bang taong nasaktan dahil sa pagiging mayabang at mapagmataas? Nasubukan mo na bang humingi ng tawad? Kung hindi pa, maaari kang humingi ng tulong sa Diyos. Ask Him to give you wisdom on how to do it. It’s not too late. Kaya kang tulungan ng Panginoon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Gives Grace to the Humble”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.