The 700 Club Asia Full Episode: God Defines Our Identity

The 700 Club Asia Full Episode: God Defines Our Identity

Hindi mo ba alam kung ano ang iyong identity? Alalahanin mo na sa Diyos mo lang matatagpuan ang tunay na halaga mo sa mundo. Tanggap ka Niya kahit sino ka pa, at handa Siyang gamitin ka upang maging pagpapala sa iba. Magtiwala ka sa plano ng Diyos sa buhay mo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Defines Our Identity”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.