The 700 Club Asia Full Episode: God Cares for You

The 700 Club Asia Full Episode: God Cares for You

Sa tuwing nakakaranas ka ng takot dulot ng problema, lagi mong tandaan na nakikita ng Diyos ang iyong sitwasyon. May solusyon Siya sa lahat ng iyong pinagdaraanan, at hindi ka Niya pababayaan. ‘Wag kang mawalan ng pag-asa!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Cares for You”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.