The 700 Club Asia Full Episode: God Can Turn Your Bad Situation into Good

The 700 Club Asia Full Episode: God Can Turn Your Bad Situation into Good

Tapat ang Diyos sa lahat ng oras. Nakikita Niya ang iyong kinalalagyan at alam ng Panginoon kung paano ka tutulungan. Patuloy kang kumapit sa Kaniya at huwag kang mawalan ng pag-asa. Always believe that God can turn your bad situation into good.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Can Turn Your Bad Situation into Good”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.