The 700 Club Asia Full Episode: God Can Give You a Good Life

The 700 Club Asia Full Episode: God Can Give You a Good Life

Nakikita ng Diyos ang sitwasyon mo. At hindi mo kailangang matakot dahil alam Niya kung paano ka tutulungan. Kailangan mo lang manamplataya na Siya ang Diyos na nagbibigay ng magandang buhay. Hindi ka bibiguin ng Panginoon.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Can Give You a Good Life”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.