The 700 Club Asia Full Episode: God Can Do the Impossible

The 700 Club Asia Full Episode: God Can Do the Impossible

God can do miracles. God can do the impossible. God can give you your needs. Anumang nasa isip mo na imposible sa tao ay kayang-kayang gawin ng Panginoon. Bilang anak Niya ay mayroon tayong kakayahan na maranasan at makita ang mga bagay na ito. Nais mo ba Siyang makilala at tanggapin bilang iyong Diyos at Tagapagligtas?

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Can Do the Impossible”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.