The 700 Club Asia Full Episode: God Can Conquer Evil

The 700 Club Asia Full Episode: God Can Conquer Evil

Mas makapangyarihan si Kristo kaysa sa ano mang bagay dito sa mundo. Kaya kung ikaw man ay nahihirapang makawala sa mga tanikala sa iyong buhay, ang Panginoon ay handang tulungan kang makalaya. Napagtagumpayan na Niya ang lahat ng masamang naisin ng kaaway sa buhay mo. Kakampi mo ang Diyos!

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Can Conquer Evil”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.