The 700 Club Asia Full Episode: God Can Change Your Story 

The 700 Club Asia Full Episode: God Can Change Your Story 

Ang tingin mo ba sa iyong sarili ay marumi na dahil sa iyong mga naranasan noong bata ka pa? Kung inaakala mo na wala nang tatanggap sa iyo dahil sa iyong nakaraan, alalahanin mo na may Diyos na kayang magbago ng istorya ng buhay mo. Kaya ka Niyang bigyan ng bagong simula at tulungang makabangon muli mula sa pang-aabuso na iyong naranasan. ‘Wag kang mawalan ng pag-asa.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: God Can Change Your Story ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.