The 700 Club Asia Full Episode: Gagabayan ka ng Diyos Patungo sa Matuwid na Landas 

The 700 Club Asia Full Episode: Gagabayan ka ng Diyos Patungo sa Matuwid na Landas 

Nais mo ba ng bagong simula, ngunit hindi mo alam kung paano ito gagawin? Lumapit ka lamang sa Panginoon. Siya ang Diyos na nagbibigay ng bagong simula at kaya Niyang ayusin ang nasira mong buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa, gagabayan ka ng Diyos patungo sa matuwid na landas.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Gagabayan ka ng Diyos Patungo sa Matuwid na Landas ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.