The 700 Club Asia Full Episode: Forgiveness is Possible

The 700 Club Asia Full Episode: Forgiveness is Possible

Nahihirapan ka bang magpatawad ng mga taong nanakit sa ‘yo? Forgiveness is possible through God’s help. Mahirap man makalimot sa masakit na nakaraan, pero nariyan si God na handang magpagaling ng iyong pusong sugatan. Lumapit ka lang sa Kaniya, tutulungan ka Niya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Forgiveness is Possible”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.