The 700 Club Asia Full Episode: Find Your Life’s Purpose in God

The 700 Club Asia Full Episode: Find Your Life’s Purpose in God

Kung naghahanap ka ng tutulong sa ‘yo upang lakaran ang landas patungo sa maayos at makabuluhang buhay, lumapit ka kay Hesus. May maganda Siyang plano para sa ‘yo at bibigyan Niya ng kahulugan ang iyong buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Find Your Life’s Purpose in God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.