The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Constant Love

The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Constant Love

Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa ‘yo. Ano man ang iyong nakaraan, tanggap ka Niya at tutulungan na makabangon. Kaya’t sa tuwing nakakaranas ka ng kalungkutan sa buhay, lagi mong isipin na may Diyos na minamahal ka nang lubusan.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Experience God’s Constant Love”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.