The 700 Club Asia Full Episode: Empowered by God’s Love

The 700 Club Asia Full Episode: Empowered by God’s Love

Dahil sa pagmamahal na nagmumula sa Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Tayo ay pinapatatag kaya’t huwag kang mawalan ng pag-asa dahil hindi ka kailanman iiwan ng Diyos.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Empowered by God’s Love”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.