The 700 Club Asia Full Episode: Don’t Worry & Fear, Find Your Strength in Him

The 700 Club Asia Full Episode: Don’t Worry & Fear, Find Your Strength in Him

Hindi mawawala ang mga pagsubok sa buhay. But the good news is, hindi rin mawawala ang lakas na nagmumula sa Panginoon. Kaya kumapit ka sa Kaniya dahil handa Siyang tulungan ka.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Don’t Worry & Fear, Find Your Strength in Him”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.