The 700 Club Asia Full Episode: Do You Want to Have a Better Life?

The 700 Club Asia Full Episode: Do You Want to Have a Better Life?

Si Hesus ang sikreto sa maayos at matagumpay na buhay. Kaya kung nais mong maranasan ang galak na papawi sa iyong mga problema, lumapit ka lamang sa Panginoon. Hindi ka Niya bibiguin at may maganda Siyang plano para sa ‘yo.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Do You Want to Have a Better Life?”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.