The 700 Club Asia Full Episode: Do Not Give Up in Trusting God

The 700 Club Asia Full Episode: Do Not Give Up in Trusting God

Sa mga panahong nawawalan ka na ng pag-asa, gusto naming ipaalala sa ‘yo na may Diyos kang makakapitan. Patuloy kang magtiwala dahil handa Siyang tulungan ka sa iyong mga pinagdaraanan. You can give all your burdens to God.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Do Not Give Up in Trusting God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.