The 700 Club Asia Full Episode: Discovering Peace in the Midst of Trials

The 700 Club Asia Full Episode: Discovering Peace in the Midst of Trials

Nababalot ka ba ng kalungkutan na dulot ng pandemya? Paano nga ba magtitiwala sa Diyos sa gitna ng problema? Huwag kang matakot! Sasamahan ka ng Panginoon sa bawat laban mo sa buhay. Siya ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Magtiwala ka lang sa Kaniya.

Be the first to review “The 700 Club Asia Full Episode: Discovering Peace in the Midst of Trials”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

There are no reviews yet.